Prohlídky ke vzdělání

1. Žádost o provedení lékařské prohlídky – tou Vás musí škola vybavit. Její náležitosti stanovuje prováděcí vyhlášky.

Zkontrolujte si, zda jsou údaje vyplněny kompletně, tj.:

– název, adresa a IČ školy,

– údaje o Vaší osobě, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,

– kód a název oboru vzdělání uvedný v přihlášce ke studiu,

– důvod provedení prohlídky.

V případě Vaší prohlídky (žáka či studenta) již v průběhu vzdělávání si na žádosti také zkontrolujte:

– druh požadované prohlídky,

– údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce.V případě, že k prohlídce nepřinesete školou vyplněnou žádost, nemuže prohlídka proběhnout a nemůže Vám být vystaven lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání nebo v průběhu vzdělání.

2. Objednejte se k prohlídce.  Výkon je zpoplatněn dle platného ceníku, není hrazený z veřejného zravotního pojištění.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek