Prohlídky PLS

Registrující pratický lékař je oprávněn posuzovat pouze pracovní pozice zařezené do kategorie 1. (tj. práce bez rizika ohrožení zdraví). Jak postupovat?

1. Žádost zaměstnavatele o prohlídku – tou je zaměstnavatel povinen Vás k prohlídce vybavit. Její náležitosti jsou stanoveny prováděcí vyhláškou.

Zkontrolujte si, zda jsou údaje vyplněny kompletně, tj.:

– název, adresa a IČ zaměstnavatele,

– údaje o Vaší osobě, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,

– druh prohlídky,

– popis druhu vykonávané práce, směnnost, rizikové faktory (v případě kat. 1 nejsou žádná), výsledná kategorie rizika

– datum, razítko a podpis oprávněné osoby za zaměstnavatele.  V případě, že k prohlídce nepřinesete zaměstnavatelem vyplněnou žádost, nemuže prohlídka proběhnout a nemůže Vám být vystaven lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci.

2. Objednejte se k prohldíce a to buď:

– k registrujícímu praktickému lékaři v případě, že Vaše pracovní pozice byla zaměstnavatelem zařazena do kategorie 1. bez rizika ohrožení zdraví nebo

– ke smluvnímu lékaři pracovnělékařských služeb Vašeho zaměstnavatele v ostatních případech, tj. kat. 1., jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví, kat. 2., 3. a 4.

K této prohlídkce pak budete potřebovat výpis ze zdravotnické dokumentace, který Vám rádi připravíme.  Veškeré výkony pracovnělékařské péče jsou zpoplatněny dle platného ceníku, nejsou hrazeny z veřejného zravotního pojištění.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek